ikona Pikona R
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 634/2004 Sb.
Částka 215
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 11. 2004
Rozeslán dne 17. 12. 2004
Platnost od 17. 12. 2004
Účinnost od 16. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 16.1.2005, s výjimkou uvedenou v odstavci 2. (Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.)
Ruší předpis 368/1992 Sb., 81/1995 Sb., 20/1996 Sb., 270/1998 Sb., 352/1999 Sb.
Novelizován předpisem 217/2005 Sb., 228/2005 Sb., 357/2005 Sb., 361/2005 Sb., 444/2005 Sb., 545/2005 Sb., 553/2005 Sb., 48/2006 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 81/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 130/2006 Sb., 136/2006 Sb., 138/2006 Sb., 161/2006 Sb., 179/2006 Sb., 186/2006 Sb., 215/2006 Sb., 226/2006 Sb., 227/2006 Sb., 235/2006 Sb., 312/2006 Sb., 575/2006 Sb., 106/2007 Sb., 261/2007 Sb., 269/2007 Sb., 374/2007 Sb., 379/2007 Sb., 38/2008 Sb., 88/2008 Sb., 130/2008 Sb., 140/2008 Sb., 182/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb., 239/2008 Sb., 254/2008 Sb., 296/2008 Sb., 297/2008 Sb., 301/2008 Sb., 309/2008 Sb., 312/2008 Sb., 382/2008 Sb., 9/2009 Sb., 41/2009 Sb., 141/2009 Sb., 197/2009 Sb., 206/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 301/2009 Sb., 306/2009 Sb., 346/2009 Sb., 420/2009 Sb., 132/2010 Sb., 148/2010 Sb., 153/2010 Sb., 160/2010 Sb., 343/2010 Sb., 427/2010 Sb., 30/2011 Sb., 105/2011 Sb., 133/2011 Sb., 134/2011 Sb., 152/2011 Sb., 188/2011 Sb., 245/2011 Sb., 249/2011 Sb., 255/2011 Sb., 262/2011 Sb., 300/2011 Sb., 308/2011 Sb., 329/2011 Sb., 344/2011 Sb., 349/2011 Sb., 350/2011 Sb., 357/2011 Sb., 367/2011 Sb., 375/2011 Sb., 428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 472/2011 Sb., 19/2012 Sb., 37/2012 Sb., 53/2012 Sb., 119/2012 Sb., 169/2012 Sb., 172/2012 Sb., 202/2012 Sb., 221/2012 Sb., 225/2012 Sb., 274/2012 Sb., 350/2012 Sb., 359/2012 Sb., 399/2012 Sb., 407/2012 Sb., 428/2012 Sb., 496/2012 Sb., 502/2012 Sb., 503/2012 Sb., 50/2013 Sb., 69/2013 Sb., 102/2013 Sb., 170/2013 Sb., 185/2013 Sb., 186/2013 Sb., 232/2013 Sb., 239/2013 Sb., 241/2013 Sb., 257/2013 Sb., 273/2013 Sb., 279/2013 Sb., 281/2013 Sb., 306/2013 Sb., 313/2013 Sb., 344/2013 Sb., 101/2014 Sb., 127/2014 Sb., 187/2014 Sb., 249/2014 Sb., 257/2014 Sb., 259/2014 Sb., 264/2014 Sb., 267/2014 Sb., 268/2014 Sb., 331/2014 Sb., 81/2015 Sb., 103/2015 Sb., 204/2015 Sb., 206/2015 Sb., 224/2015 Sb., 268/2015 Sb., 314/2015 Sb., 318/2015 Sb., 113/2016 Sb., 126/2016 Sb., 137/2016 Sb., 148/2016 Sb., 188/2016 Sb., 229/2016 Sb., 243/2016 Sb., 258/2016 Sb., 264/2016 Sb., 298/2016 Sb., 319/2016 Sb., 324/2016 Sb., 369/2016 Sb., 63/2017 Sb., 170/2017 Sb., 194/2017 Sb., 195/2017 Sb., 199/2017 Sb., 202/2017 Sb., 204/2017 Sb., 206/2017 Sb., 222/2017 Sb., 225/2017 Sb., 251/2017 Sb., 261/2017 Sb., 289/2017 Sb., 295/2017 Sb., 299/2017 Sb., 302/2017 Sb., 304/2017 Sb., 371/2017 Sb., 90/2018 Sb., 171/2018 Sb., 193/2018 Sb., 286/2018 Sb., 307/2018 Sb., 135/2019 Sb., 176/2019 Sb., 209/2019 Sb., 255/2019 Sb., 277/2019 Sb., 279/2019 Sb., 364/2019 Sb., 368/2019 Sb., 369/2019 Sb., 12/2020 Sb., 115/2020 Sb., 117/2020 Sb., 119/2020 Sb., 334/2020 Sb., 336/2020 Sb., 337/2020 Sb., 422/2020 Sb., 501/2020 Sb., 524/2020 Sb., 543/2020 Sb., 13/2021 Sb., 14/2021 Sb., 90/2021 Sb., 261/2021 Sb., 270/2021 Sb., 274/2021 Sb., 284/2021 Sb., 300/2021 Sb., 362/2021 Sb., 366/2021 Sb., 371/2021 Sb., 374/2021 Sb., 426/2021 Sb., 91/2022 Sb., 96/2022 Sb., 177/2022 Sb., 217/2022 Sb., 225/2022 Sb., 246/2022 Sb., 314/2022 Sb., 372/2022 Sb., 376/2022 Sb., 431/2022 Sb., 432/2022 Sb., 458/2022 Sb., 88/2023 Sb., 149/2023 Sb., 152/2023 Sb., 173/2023 Sb., 185/2023 Sb., 271/2023 Sb., 277/2023 Sb., 346/2023 Sb., 349/2023 Sb., 414/2023 Sb., 469/2023 Sb., 1/2024 Sb., 85/2024 Sb., 123/2024 Sb., 125/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o správních poplatcích.
Tento zákon upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.
Rozsáhlá příloha (nový sazebník správních poplatků) má celkem téměř 100 stran.

Účinnost

  1. Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení (16.1.2005), s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
  2. Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
  3. Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.