469/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 469/2023 Sb.
Částka 207
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2023
Rozeslán dne 31. 12. 2023
Platnost od 31. 12. 2023
Účinnost od 1. 1. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 79, 80, pokud jde o §28 odst. 1 písm. i), 90, pokud jde o §30 odst. 3, 120, 121, 123, 130, 138, pokud jde o §91 odst. 5 písm. s), 146, 147, 150 a 151, která nabývají účinnosti 1.7.2024, ustanovení čl. I bodu 73, pokud se jedná o §25 odst. 11 písm. m), které nabývá účinnosti 1.4.2024, a ustanovení čl. VIII bodů 7 až 10, 14, 16, 17, 19 až 21, 28, 29 a 40, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
Novelizuje předpis 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb., 261/2007 Sb., 158/2009 Sb., 165/2012 Sb., 176/2022 Sb.
Anotace

Rozsáhlá novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §2, §6, §7, §9a, §10, §10a, §12, §12a a vkládá nový §9c do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Změna §21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Nové znění položky 1719 a změna položky 20 a 23 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna §8 v část čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Změna čl. II zákona č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů.

Změna §4, §7, §24, §35, §45, §45a, §45c §47b, §47c, §49, §51 a §53 a vkládá nový §47ba do zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Čl. IX - Přechodná ustanovení.

Změna čl. II zákona č. 176/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.