346/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend
ikona P
Číslo předpisu 346/2023 Sb.
Částka 161
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 11. 2023
Rozeslán dne 7. 12. 2023
Platnost od 7. 12. 2023
Účinnost od 31. 12. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 31.12.2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 1, 2, a 4 až 6, která nabývají účinnosti 1.1.2024, čl. III bodů 8 a 16, která nabývají účinnosti 1.7.2024, a čl. II bodu 3 a čl. III bodu 15, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
Novelizuje předpis 85/1990 Sb., 90/1995 Sb., 634/2004 Sb., 111/2009 Sb., 222/2016 Sb., 277/2019 Sb.
Anotace

Změna §6a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Změny §120a, §120c a nové znění §120b zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Změny §14, §22, §24, §26, §27, §28, §51, §52, §58, §58a a §62b zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Čl. IV - Přechodné ustanovení.

Změny §1, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §14, §15, §22 a §26  zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Změna čl. XIV, čl. XV a čl. L zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.