257/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 257/2014 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 253/2008 Sb., 383/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §9, §10, §11 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 15 - nové znění,
  • §15, §16, §18, §20 (změny),
  • příloha č. 1 (změny).
 • Změna v položce 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

Čl. III - Přechodné ustanovení >>

 • Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §29a "Zvláštní ustanovení o národním správci" včetně nadpisu.