258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
ikona P
Číslo předpisu 258/2016 Sb.
Částka 100
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2016
Rozeslán dne 5. 8. 2016
Platnost od 5. 8. 2016
Účinnost od 1. 12. 2016
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 455/1991 Sb., 549/1991 Sb., 21/1992 Sb., 593/1992 Sb., 6/1993 Sb., 96/1993 Sb., 216/1994 Sb., 87/1995 Sb., 634/2004 Sb., 284/2009 Sb., 408/2010 Sb.
Novelizován předpisem 370/2017 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Změny:

 • Změna v §2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění položky 17a.
 • Změna v §1 a §25a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení

 • Změna v §44 a §44a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4, §8, §15, §25, §31 až §35 (změny),
  • Část šestá (§40a až §40d) se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. IX - Přechodná ustanovení

 • Změna v §9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25a odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v položkách 10 a 65 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §36, §37, §42 až §44, §53, §54, §58a, §58b, §59, §125, §126, §136 a §142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §7 odst. 1 písm. c) bodě 1 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.