204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 204/2015 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2015
Rozeslán dne 17. 8. 2015
Platnost od 17. 8. 2015
Účinnost od 1. 10. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 3 až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29, čl. III bodů 1, 4 až 32, 34 až 40, čl. IV a čl. XII bodu 3 nabývají účinnosti 1.10.2015.
Novelizuje předpis 61/1988 Sb., 200/1990 Sb., 553/1991 Sb., 6/1993 Sb., 293/1993 Sb., 153/1994 Sb., 269/1994 Sb., 169/1999 Sb., 221/1999 Sb., 326/1999 Sb., 257/2000 Sb., 449/2001 Sb., 119/2002 Sb., 361/2003 Sb., 99/2004 Sb., 634/2004 Sb., 412/2005 Sb., 187/2006 Sb., 129/2008 Sb., 300/2013 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
  2. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,

a změna některých dalších zákonů.

Poznámka:
Tento zákon mění s účinností od 1.10.2016 dvacet dalších právních předpisů s výjimkami vybraných ustanovení, jejich změny nabydou účinnosti dnem 1.10.2015.
S ohledem na velmi vzdálený datum nabytí účinnosti, odkazujeme v podrobnostech na úplný text novely (zákon č. 204/2015 Sb.).
Předpisy dotčené touto novelou budou aktualizovány s dostatečným časovým předstihem před nabytím účinnosti změn.