314/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 314/2015 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 11. 2015
Rozeslán dne 3. 12. 2015
Platnost od 3. 12. 2015
Účinnost od 18. 12. 2015
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 216/2002 Sb., 221/2003 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 274/2004 Sb.
Novelizován předpisem 191/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámky:
Zákon č. 314/2015 Sb. je obsažen v částce 133/2015 Sbírky zákonů, která je rozeslána dnem 3.12.2015 (čtvrtek).
Obsahuje mj.:

  • v čl. I – změny v zákonu č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (202 rozsáhlých změnových bodů a 8 bodů přechodných ustanovení v čl II);
  • v čl. III – změny v zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (165 rozsáhlých změnových bodů a 3 body přechodných ustanovení v čl. IV);
  • v čl. V – změny v zákonu č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců (55 rozsáhlých změnových bodů), a
  • změny dalších souvisejících zákonů.

Ke dni 3.12.2015 probíhá nová distribuce a aktualizace systému EPIS®, kterou nelze odložit. Z tohoto důvodu budou v systému EPIS® zákony dotčené citovanou novelou č. 314/2015 Sb. aktualizovány nejpozději ke dni její účinnosti, tj. ke dni 18.12.2015.
V podrobnostech odkazujeme na úplný text zákona č. 314/2015 Sb.
Změny dalších zákonů:

  • Změna v §7 odst. 1 písm. q) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §2 odst. 2 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Změna v §10 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §97 a §99 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v položce 116 a 117A v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - Čl. XI
Vyhláška č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek, se zrušuje.