171/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
ikona P
Číslo předpisu 171/2018 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2018
Rozeslán dne 16. 8. 2018
Platnost od 16. 8. 2018
Účinnost od 1. 12. 2018
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 58/1995 Sb., 229/2002 Sb., 634/2004 Sb., 277/2009 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Změny:

  • Změny v §3 odst. 3 a v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změny v §4 odst. 1 a §4a zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Čl. IV - Přechodné ustanovení

  • Změna zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • Změny v položce 65 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení

  • Změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • Změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních: