274/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 274/2021 Sb.
Částka 120
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 7. 2021
Rozeslán dne 23. 7. 2021
Platnost od 23. 7. 2021
Účinnost od 2. 8. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 2.8.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 9, 85, 86, 102, 119, 126, 133 a 134, která nabývají účinnosti dnem zprovoznění Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) stanoveným Evropskou komisí podle čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240.
Novelizuje předpis 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 361/2000 Sb., 221/2003 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Změny:

účinnost dnem zprovoznění Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) stanoveným Evropskou komisí podle čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240

  • §9, §104, §168, §171, §182 (změny),
  • vkládá nový §18a, §190l - §180n.

Čl. II - Přechodné ustanovení

Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Čl. IV - Přechodné ustanovení

Změna §92 a §109 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Změna §8a a §139 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Změna položky 116 a 162 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Změny:

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Změny:

Změna §32 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.