176/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 176/2019 Sb.
Částka 77
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 6. 2019
Rozeslán dne 16. 7. 2019
Platnost od 16. 7. 2019
Účinnost od 31. 7. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 31.7.2019, s výjimkou ustanovení a) čl. I bodů 168 a 173 a čl. II bodu 7, která nabývají účinnosti 1.9.2019, b) čl. I bodu 149, pokud jde o §155a, který nabývá účinnosti 1.7.2020, a c) čl. I bodu 149, pokud jde o §155b, bodů 152 a 154, které nabývají účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 150/2002 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 251/2005 Sb., 341/2005 Sb., 126/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • bod 7. - účinnost od 1.9.2019
 • Změny v §70 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
 • Změny v §1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
 • Změny v §24 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • Změny v §73 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Změny v ustanoveních:

Čl. XI - Přechodná ustanovení

 • Změny v §4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 • Změna zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Změny v ustanoveních: