182/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 182/2008 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2008
Rozeslán dne 28. 5. 2008
Platnost od 28. 5. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 166/1999 Sb., 154/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 580/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §5 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §5a,
  • §6 včetně poznámky pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §7 (změny),
  • §8 - nové znění,
  • §9 až §11 (rozsáhlé změny),
  • §13 - nové znění,
  • §14 až §17 (rozsáhlé změny),
  • §17b, §18, §20 až §24 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §24a,
  • §25 až §27 (změny),
  • v části první hlavě III se vkládá nový oddíl 4 "Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli" (§27a až §27b) včetně nadpisu,
  • §28 až §34, §38b, §39, §40, §42, §44 až §49, §50, §51, §52 až §54, §58 (změny),
  • §59 "Odborná způsobilost" a §59a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30, 30a, 31, 31a a 31b - nové znění,
  • vkládá se nový §59b "Způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře pro osoby z třetích zemí" včetně poznámek pod čarou č. 32 a 32a,
  • §60 až §62 (změny),
  • §63 - nové znění,
  • §64, §65, §66c, §67 až §70 (změny),
  • v části první hlava X "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§71 až §74) včetně nadpisů - nové znění,
  • §75, §76 (změny),
  • vkládá se nový §76a,
  • §77c (změny),
  • §78 "Zmocňovací ustanovení" - nové znění,
  • Příloha č. 1 se zrušuje,
  • Příloha č. 2 - nové znění,
  • Přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 se zrušují.
  • v příloze č. 6 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 4. novely.
Poznámka: Rozsáhlé změny veterinárního zákona jsou "rozloženy" do 206 bodů novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Položka 68 se zrušuje,
  • Položky 72 a 73 - nové znění,
  • Položka 93 - nové znění.
 • Změna v §1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VI

Zrušuje se vyhláška č. 580/2006 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech.

Účinnost změn 1.7.2008.