173/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 173/2023 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 6. 2023
Rozeslán dne 21. 6. 2023
Platnost od 21. 6. 2023
Účinnost od 1. 7. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení a) čl. XV bodů 1 a 2 a bodu 3, pokud jde o §7i až 7l a §7n, která nabývají účinnosti 1.10.2023, a b) čl. III bodu 76, částí čtvrté a páté a čl. XV bodu 3, pokud jde o §7h a 7m, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 150/2002 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 40/2009 Sb., 65/2017 Sb., 65/2022 Sb.
Ruší předpis 35/2020 Sb.
Novelizován předpisem 454/2023 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Změna §350b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.

Nové znění §3d a §11a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. - účinnost od 1.1.2024

Změna §2, §3, §5, §7, §7a, §10 a §41b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.- účinnost od 1.1.2024

Čl. VIII - Přechodná ustanovení.

Změna §31 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Čl. X - Přechodná ustanovení.

Změny §37a, §38, §89, §91, §92, §96, §98, §99 a §102 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Změny položek 115, 116, 117A, 144 a 144A  přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny §80, §337, §340 a vkládá nový §341a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změny §20, §21, §22 a §24 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Změny §1 a vkládá nové §7h§7n zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Čl. XVI - Zrušovací ustanovení.