543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
ikona P
Číslo předpisu 543/2020 Sb.
Částka 223
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 12. 2020
Rozeslán dne 23. 12. 2020
Platnost od 23. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 565/1990 Sb., 455/1991 Sb., 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 13/1997 Sb., 166/1999 Sb., 56/2001 Sb., 634/2004 Sb., 350/2011 Sb., 134/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v §3 v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • Změna v §19 v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čl. V - Přechodné ustanovení

  • Změny v §10 a v §10a v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení

  • Změny v §19b a v §19c v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
  • Změna v §3 v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
  • Změny v §13 v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
  • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Změny v §22, §25 a §34 v zákoně č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Čl. XIII - Přechodná ustanovení

  • Změny v §6 a §28 v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.