199/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 199/2017 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2017
Rozeslán dne 12. 7. 2017
Platnost od 12. 7. 2017
Účinnost od 1. 7. 2018
Novelizuje předpis 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  • č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
  • č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny dotčených zákonů jsou provedeny s účinností od 1.7.2018.
Odkazujeme v podrobnostech na úplný text této novely.