1/2024 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 1/2024 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2023
Rozeslán dne 5. 1. 2024
Platnost od 5. 1. 2024
Účinnost od 20. 1. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 20.1.2024, s výjimkou ustanovení části první bodů 3, 4, 8, 9 a ustanovení části šesté, která nabývají účinnosti 1.2.2024.
Novelizuje předpis 85/1996 Sb., 329/1999 Sb., 365/2000 Sb., 634/2004 Sb., 253/2008 Sb., 12/2020 Sb.
Anotace

Změny §2, §11, §14 a vkládá nové §9a§9f, §13a do zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

1.2.2024 - vkládá nové §9g§9r a mění §9d a §14.

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změny §5d, §35m, §37, §55c a nové znění §55d zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Změna §3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Změny §6g a §9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech státní správy.

Změna §10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Změna položky 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. - 1.2.2024.