48/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 48/2006 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 1. 2006
Rozeslán dne 27. 2. 2006
Platnost od 27. 2. 2006
Účinnost od 27. 2. 2006
Novelizuje předpis 166/1999 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poznámka na úvod:
Tato novela mění celkem 416 dílčích ustanovení obou citovaných zákonů. Novela zákona o veterinární péči má "pouhých" 240 bodů, zcela mění obsah tohoto zákona, a to s účinností dnem vyhlášení (27.2.2006).

Změny:

 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §8, §9a, §9b, §10 až §13 (změny),
  • §15, §17 až §17b (změny),
  • §18 včetně poznámek pod čarou č. 14b až 14g a 15 - nové znění,
  • §19 až §21 (změny),
  • §22 včetně poznámek pod čarou č. 17f až 17j - nové znění,
  • §23, §24 (změny),
  • §25 "Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat" včetně nadpisu - nové znění,
  • §26 až §28 (změny),
  • §30 až §34, §36, §37, §38a (změny),
  • §38d včetně poznámky pod čarou č. 23 - nové znění,
  • §39 včetně poznámky pod čarou č. 23a - nové znění,
  • vkládá se nový §39a,
  • §40 až §42, §44 až §48 (změny),
  • §49 (změny),
  • vkládá se nový §49a,
  • §50 až §54, §56, §56a, §57, §59 (změny),
  • vkládá nový §59a "Způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře pro osoby ze třetích zemí" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32,
  • §60, §61, §64 až §66, §66a (změny),
  • §66b - nové znění,
  • §66c, §67, §70 (změny),
  • Hlava X "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§71 až §74) včetně nadpisů - nové znění,
  • §76 (změny),
  • §77b - nové znění,
  • §77c, §78, §78a (změny),
  • v příloze č. 1 až č. 4 (změny),
  • Doplňuje se příloha č. 6.
   Novela mění i řadu poznámek pod čarou, případně vkládá nové poznámky. Jejich popis všek přesahuje záměry sledované aplikací MAJÁK.

Důležitá jsou i Společná a přechodná ustanovení, uvedená v čl. II novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v položce 68, 69, 70 (změny),
  • Položka 72 a poznámka k této položce - nové znění,
  • v položce 74 (změny).

Účinnost změn 27.2.2006.