115/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 115/2020 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 3. 2020
Rozeslán dne 24. 3. 2020
Platnost od 24. 3. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 361/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Prováděn předpisem 126/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v příloze č. 3 v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • Změny v §25 a §50 v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
  • Změny v příloze v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Změna v §7 v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách.