Úvod

Banner

Maiore tormento pecunia possidetur, quam quaeritur
udržet peníze vyžaduje větší námahu než je získat (Seneca)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
26.10.2020daň z přidané hodnotypodání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc září 2020 pro měsíční plátce, podání daňového přiznání a zaplacení daně za třetí čtvrtletí roku 2020 pro čtvrtletní plátce, podání souhrnného hlášení za měsíc září 2020 nebo za třetí čtvrtletí roku 2020, podání kontrolního hlášení za měsíc září 2020 nebo za 3. čtvrtletí roku 2020, výpis z evidence za září 2020 a za třetí čtvrtletí roku 2020
26.10.2020spotřební daňpodání daňového přiznání za měsíc září 2020, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok), splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
26.10.2020energetické daněpodání daňového přiznání za měsíc září 2020, splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
26.10.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za třetí čtvrtletí 2020
02.11.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc září 2020, odvod zajištění daně za měsíc září 2020