Úvod

Banner

Affirmanti, non neganti, incumbit probatio
dokazování zatěžuje toho, kdo tvrdí, a ne toho, kdo odporuje

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
02.11.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc září 2020, odvod zajištění daně za měsíc září 2020
02.11.2020daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle §95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
02.11.2020Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelesplatnost pojištění na IV. čtvrtletí 2020
09.11.2020zdravotní pojištěníodvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc říjen 2020
09.11.2020spotřební daňsplatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)