Úvod

Banner

facile dictu, difficile factu
lehko se řekne, těžko se udělá

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
27.01.2020daň z přidané hodnotypodání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc prosinec 2019 pro měsíční plátce, podání daňového přiznání a zaplacení daně za čtvrté čtvrtletí roku 2019 pro čtvrtletní plátce, podání souhrnného hlášení za měsíc prosinec 2019 nebo za čtvrté čtvrtletí roku 2019, podání kontrolního hlášení za měsíc prosinec 2019 nebo za 4. čtvrtletí roku 2019
27.01.2020spotřební daňpodání daňového přiznání za měsíc prosinec 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok), splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.01.2020energetické daněpodání daňového přiznání za měsíc prosinec 2019, splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
27.01.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
31.01.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc prosinec 2019, odvod zajištění daně za měsíc prosinec 2019