Úvod

Banner

Qui male agit, odit lucem
kdo páchá zlo, nemá rád světlo

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
25.09.2020daň z přidané hodnotypodání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc srpen 2020 pro měsíční plátce, podání souhrnného hlášení za měsíc srpen 2020, podání kontrolního hlášení za měsíc srpen 2020 -výpis z evidence za srpen 2020
25.09.2020spotřební daňpodání daňového přiznání za měsíc srpen 2020, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok), splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.2020energetické daněpodání daňového přiznání za měsíc srpen 2020, splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
30.09.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc srpen 2020, odvod zajištění daně za měsíc srpen 2020
30.09.2020daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z EU dle §82 zákona o DPH