422/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 422/2020 Sb.
Částka 170
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 10. 2020
Rozeslán dne 22. 10. 2020
Platnost od 22. 10. 2020
Účinnost od 1. 11. 2020
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 159/1999 Sb., 634/2004 Sb., 117/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změny v ustanoveních:

  • v části třetí se za článek III vkládá nový článek IV,
  • dosavadní článek IV se označuje jako článek V,
  • Čl. V - změna.