127/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 127/2014 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 2014
Rozeslán dne 11. 7. 2014
Platnost od 11. 7. 2014
Účinnost od 1. 2. 2015
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 49/1997 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 250/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Tento zákon mění s účinností od 1.2.2015 tyto zákony:

  1. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
  3. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část první novely mění a doplňuje zákon o civilním letectví (123 změnových bodů a 15 bodů přechodných ustanovení).
S ohledem na účinnost změn odložených až k 1.2.2015 odkazujeme na plný text novely (č. 127/2014 Sb.) s tím, že zákony dotčené touto novelou budou postupně aktualizovány do stavu "ve znění zákona č. 127/2014 Sb.).
Změny souvisejících předpisů:

  • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:​
    • Položky č. 45 až č. 57 včetně poznámek pod čarou č. 75 až č. 79 - nové znění.