257/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
ikona P
Číslo předpisu 257/2013 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 7. 2013
Rozeslán dne 23. 8. 2013
Platnost od 23. 8. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 44/1988 Sb., 172/1991 Sb., 200/1994 Sb., 128/2000 Sb., 634/2004 Sb., 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Změny:

  • Změny v položce č. 20 a č. 120 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §16 a §25 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §25 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
  • Změna v §16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §8 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.
  • Změna v §101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., se slova "příslušnému katastrálnímu úřadu k záznamu předkupního práva do katastru nemovitostí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových" nahrazují slovy "osobě oprávněné z předkupního práva a osobám, jejichž nemovitosti předkupní právo zatěžuje. Osoba oprávněná z předkupního práva podá neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí".

Účinnost změn 1.1.2014.

Poznámky na závěr:
Podle autentického znění, které bylo publikováno v částce 99/2013 Sbírky zákonů, byl zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí přijat 7. července 2013. To koresponduje i se záznamy v knihovně sněmovních tisků Poslanecké sněmovny, kde se u sněmovního tisku 779/0, který byl Sněmovnou postoupen Senátu jako tisk 125/0 mj. podává, že Senát návrh zákona schválil dne 3. července 2013 na své 11. schůzi.
Viz knihovna sněmovních tisků Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
adresa internetového odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=779

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) však byl přijat až 8. srpna 2013, jak vyplývá jednak z jeho autentického znění, publikovaného v částce 99/2013 Sbírky zákonů, tak i ze záznamů v knihovně sněmovních tisků Poslanecké sněmovny, kde se u sněmovního tisku 778/0, mj. podává, že "Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy" (3.7.2013) a že "O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8.8.2013 na 57. schůzi. Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 1740).".
Viz knihovna sněmovních tisků Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
adresa internetového odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=778

Ptáme se:
Jak mohla Poslanecká sněmovna dne 3.7.2013, kdy přijala zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí vědět, že zákon o katastru nemovitostí bude skutečně přijat, a to s předstihem 37 dnů?!

  • Senátu se návrh evidentně nezamlouval (viz pozměňovací návrhy).
  • Prezident republiky mohl zákon vetovat.
  • V Poslanecké sněmovně se mohlo od 3. července do 8. srpna 2013 "něco zvrtnout" a návrh zákona vrácený Senátem nemusel být znovu "prohlasován" (schválen).

Buď v Praze 1, Sněmovní ulici čp. 4 sídlí věštkyně Pýthia, která sedě na své trojnožce, ví měsíc dopředu, "jaký zákon projde" a "jaký zákon neprojde", nebo jde prostě o vědomý legislativní "podfuk": "Necháme to chvíli lítat po Senátu, chvíli u prezidenta, co na tom, když měsíc dopředu víme, že to stejně schválíme.

Díky Bohu tato "Věštírna" dne 20.8.2013 sama sebe rozpustila.