376/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
ikona P
Číslo předpisu 376/2022 Sb.
Částka 171
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 11. 2022
Rozeslán dne 7. 12. 2022
Platnost od 7. 12. 2022
Účinnost od 22. 12. 2022
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna položky 97 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny §5k, §5l, §5m, §7, §8 a §8a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.