336/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 336/2020 Sb.
Částka 134
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2020
Rozeslán dne 6. 8. 2020
Platnost od 6. 8. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 19/1997 Sb., 634/2004 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §3 odst. 3 písm. u) v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Vložení nového §281a do zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Čl. V - Technický předpis