349/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
ikona P
Číslo předpisu 349/2023 Sb.
Částka 163
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 11. 2023
Rozeslán dne 12. 12. 2023
Platnost od 12. 12. 2023
Účinnost od 13. 12. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. LVI bodu 13, čl. LXXXIV a čl. LXXXV, která nabývají účinnosti 13.12.2023; čl. LIV bodů 31 a 41 a čl. LVI bodů 3, 9, 15, 26, 30 a 31, která nabývají účinnosti 1.2.2024; čl. XXXII bodů 1 až 6, 8, 9, 11 až 35, 37, 39 až 41, 44 až 51, 53 až 64, čl. XXXIII, čl. XLVI, čl. LIV bodů 26 až 30 a 32, čl. LVI bodů 19 až 25 a čl. LXVI bodu 6, která nabývají účinnosti 1.3.2024; čl. XI, čl. XVII bodů 3, 9, 10, 11, 18 a 19, čl. LXXII bodů 2 až 15 a čl. LXXIII, která nabývají účinnosti 1.7.2024; čl. XIII bodů 4, 12 až 14, 26, 30, 32, 34, 43, 48 až 50, 60, 62, 63, 67 a 70, čl. XIV bodů 3, 4, 7 a 8, čl. XV bodů 8, 29 a 32, čl. XXXII bodu 10, čl. XLIII bodů 3 a 5, čl. LIV bodů 21, 33, 42, 50 a 53, čl. LVI bodů 7, 10, 16, 27 a 32, čl. XCVII a čl. XCVIII, která nabývají účinnosti 1.1.2025; čl. LIV bodu 5, čl. LVII, čl. LXXXII bodů 1, 2, 5 až 10, čl. LXXXIII, čl. XCI, čl. XCII bodů 103, 107, 154 a 156, čl. XCIX, čl. C a čl. CXIII bodů 10 a 13, která nabývají účinnosti 1.7.2025; čl. LIV bodů 22, 34, 43, 51 a 54 a čl. LVI bodů 8, 11, 17, 28 a 33, která nabývají účinnosti 1.1.2026; a čl. LIV bodů 35, 44, 52 a 55 a čl. LVI bodů 12, 18, 29 a 34, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2027.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 44/1988 Sb., 451/1991 Sb., 549/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 16/1993 Sb., 96/1993 Sb., 182/1993 Sb., 283/1993 Sb., 293/1993 Sb., 40/1995 Sb., 236/1995 Sb., 85/1996 Sb., 13/1997 Sb., 77/1997 Sb., 111/1998 Sb., 169/1999 Sb., 104/2000 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 243/2000 Sb., 250/2000 Sb., 56/2001 Sb., 120/2001 Sb., 77/2002 Sb., 150/2002 Sb., 353/2003 Sb., 440/2003 Sb., 235/2004 Sb., 256/2004 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 341/2005 Sb., 182/2006 Sb., 187/2006 Sb., 312/2006 Sb., 261/2007 Sb., 129/2008 Sb., 93/2009 Sb., 280/2009 Sb., 17/2012 Sb., 165/2012 Sb., 496/2012 Sb., 104/2013 Sb., 292/2013 Sb., 355/2014 Sb., 186/2016 Sb., 187/2016 Sb., 250/2016 Sb., 23/2017 Sb., 59/2017 Sb., 65/2017 Sb., 36/2021 Sb., 284/2021 Sb., 128/2022 Sb., 432/2022 Sb., 284/2023 Sb.
Ruší předpis 114/2002 Sb., 510/2002 Sb., 100/2006 Sb., 355/2007 Sb., 365/2010 Sb., 383/2010 Sb., 434/2013 Sb., 353/2015 Sb., 357/2019 Sb., 328/2020 Sb., 612/2020 Sb., 263/2021 Sb., 311/2022 Sb.
Anotace

Změny 65 zákonů, které jsou znovelizovány v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů s účinností od 13.12.2023, 1.1.2024, 1.2.2024, 1.3.2024, 1.7.2024, 1.1.2025, 1.7.2025, 1.1.2026 a 1.1.2027.

Čl. CXIII - Zrušovací ustanovení.