152/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 152/2023 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 5. 2023
Rozeslán dne 5. 6. 2023
Platnost od 5. 6. 2023
Účinnost od 1. 7. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. XI bodu 2, které nabývá účinnosti 1.7.2026.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 360/1992 Sb., 586/1992 Sb., 200/1994 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 22/1997 Sb., 49/1997 Sb., 151/1997 Sb., 166/1999 Sb., 189/1999 Sb., 222/1999 Sb., 128/2000 Sb., 131/2000 Sb., 239/2000 Sb., 258/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 164/2001 Sb., 254/2001 Sb., 256/2001 Sb., 274/2001 Sb., 312/2001 Sb., 449/2001 Sb., 76/2002 Sb., 139/2002 Sb., 150/2002 Sb., 235/2004 Sb., 499/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 251/2005 Sb., 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 309/2006 Sb., 311/2006 Sb., 300/2008 Sb., 111/2009 Sb., 157/2009 Sb., 416/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 201/2012 Sb., 503/2012 Sb., 234/2014 Sb., 206/2015 Sb., 224/2015 Sb., 242/2016 Sb., 263/2016 Sb., 194/2017 Sb., 541/2020 Sb., 283/2021 Sb., 284/2021 Sb.
Anotace

Změny v 65 zákonech, které souvisí se změněnou účinností nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.