113/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
ikona P
Číslo předpisu 113/2016 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 3. 2016
Rozeslán dne 13. 4. 2016
Platnost od 13. 4. 2016
Účinnost od 1. 12. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II body 1 až 3 a čl. III bod 2 nabývají účinnosti dne 1.5.2016 a ustanovení části třetí nabývá účinnosti dne 1.9.2016.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Změny:

Změny v ustanoveních:

  • §4, §19, §35ba (změny),
  • vkládá se nový §35bc.

Změny v ustanoveních:

  • §101a včetně nadpisu - nové znění,
  • §101d, §102 - změny.
  • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
    • V položce 1 přílohy se na konci bodu 1 doplňuje písmeno o).