63/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 63/2017 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 1. 6. 2017
Novelizuje předpis 16/1993 Sb., 168/1999 Sb., 56/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 30/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 16 a 27 - nové znění,
  • §3 až §6, §7b, §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a,
  • §9 až §12 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 28 - nové znění,
  • §13, §14, §17, §28, §29, §31, §33a, §33b, §34, §35a, §37, §38a až §38c (změny),
  • vkládá se nový §38d,
  • §42, §48, §48a, §54, §56, §58, §61a, §67, §67a, §72a, §74, §78, §79a až §80, §82 až §84 (změny),
  • vkládá se nový §85 včetně poznámky pod čarou č. 31,
  • §91 (rozsáhlé změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změny v §2, §3 a §6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 26 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).