431/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 431/2022 Sb.
Částka 195
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 12. 2022
Rozeslán dne 23. 12. 2022
Platnost od 23. 12. 2022
Účinnost od 1. 1. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 39 a 40, která nabývají účinnosti 1.7.2023.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 153/1994 Sb., 49/1997 Sb., 634/2004 Sb., 90/2016 Sb., 284/2021 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

účinnost 1.7.2023 - §89.

Změna §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Změna §11 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

Změna položky 51 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doplnění §27f do zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Zrušení bodů 11 a 12 v části sedmnácté článku XXIX zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.