Úvod

Banner

(§196) Jestliže plnoprávný občan vyrazil oko plnoprávnému občanu, vyrazí mu oko;

— Chammurapiho zákony (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
20.09.2021nemocenské pojištěníodvod pojistného na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných za srpen 2021
20.09.2021sociální pojištěníodvod zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc srpen 2021
20.09.2021sociální pojištěníodvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc srpen 2021
20.09.2021zdravotní pojištění odvod zdravotního pojištění za zaměstnce za měsíc srpen 2021
20.09.2021daň z příjmůplatba záloh za srpen 2021 pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy