Úvod

Banner

Beneficium legis non debet esse captiosum
přízeň zákona nemá být škodlivá

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
30.11.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc říjen 2020, odvod zajištění daně za měsíc říjen 2020
30.11.2020daň z nemovitých věcísplatnost druhé splátky daně, pokud daňová povinnost přesahuje částku 5000,- Kč
08.12.2020zdravotní pojištěníodvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc listopad 2020
10.12.2020spotřební daňsplatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.2020daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň