374/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 374/2021 Sb.
Částka 166
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 9. 2021
Rozeslán dne 18. 10. 2021
Platnost od 18. 10. 2021
Účinnost od 1. 11. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou a) části první čl. I bodů 153 a 276, které nabývají účinnosti 1.1.2022, b) části první čl. I bodu 43, který nabývá účinnosti 1.7.2022, a c) části třetí čl. IV, která nabývá účinnosti 1.11.2021.
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 484/1991 Sb., 236/1995 Sb., 13/1997 Sb., 29/2000 Sb., 239/2000 Sb., 231/2001 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 273/2008 Sb., 372/2011 Sb., 374/2011 Sb., 320/2015 Sb., 90/2016 Sb., 194/2017 Sb.
Ruší předpis 318/2010 Sb., 228/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

účinnost od 1.7.2022

  • vloženy odstavce 7 až 9 do §15.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §17 zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně.

Změna §3 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - účinnost od 1.11.2021.

Změna §1 a zrušení §27a a §27b zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Změna §13, §14 a §36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Změna §38 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.

Změna §7 a §18 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Změna §5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Změna položky 110 a 112 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna §45 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Změna §16, §18, §83 a §110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Změna §3, §4, §11, §23 a §29 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Změna §7, §32 a §38 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky.

Změna §54 a vložení §47a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Změna §2, §6, §7, §8, §12, §14, §17, §18 a §20 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Čl. XVII - Zrušovací ustanovení.