501/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 501/2020 Sb.
Částka 205
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 11. 2020
Rozeslán dne 4. 12. 2020
Platnost od 4. 12. 2020
Účinnost od 1. 2. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.2.2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I a) bodů 136 a 162, která nabývají účinnosti 1.4.2021, b) bodů 107, 108, 109, 114, 171 a 183, která nabývají účinnosti 1.7.2021, c) bodu 53, pokud jde o zrušení §13b odst. 2, které nabývá účinnosti 1.1.2022, d) bodu 58, pokud jde o §14a odst. 5, a bodu 179, pokud jde o §28e, která nabývají účinnosti 1.1.2022, e) bodu 57, které nabývá účinnosti 1.1.2022, a f) bodů 40, 127, 133, 143 a 159, která nabývají účinnosti 1.1.2027.
Novelizuje předpis 246/1992 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 34/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

Čl. III - Závěrečná ustanovení

  • Změny v příloze v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Čl. V - Přechodná ustanovení