372/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 372/2022 Sb.
Částka 169
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 11. 2022
Rozeslán dne 7. 12. 2022
Platnost od 7. 12. 2022
Účinnost od 1. 3. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.3.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 32, které nabývá účinnosti 1.7.2023, a ustanovení čl. I bodu 20 a čl. II bodu 28, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
Novelizuje předpis 114/1995 Sb., 634/2004 Sb., 284/2021 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

účinnost 1.7.2023 - §41.

účinnost 1.1.2024 - §27 a Čl. II bod 28.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna položky 37 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ruší čl. XXIV bod 3 zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.