458/2022 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
ikona P
Číslo předpisu 458/2022 Sb.
Částka 205
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2022
Rozeslán dne 28. 12. 2022
Platnost od 28. 12. 2022
Účinnost od 1. 1. 2023
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 634/2004 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 183/2017 Sb., 256/2019 Sb.
Ruší předpis 112/2016 Sb., 269/2016 Sb., 137/2020 Sb., 263/2020 Sb., 449/2020 Sb.
Anotace

Ruší

  • zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
  • zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
  • zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
  • zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášku č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka,
  • část dvě stě třicátá devátá zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích,
  • část první zákona č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny §4, §10, §19, §22, §35ba a §35bc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení.

Změna položky 1 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna §18a zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.

Čl. VII - Přechodné ustanovení.

Změna §38 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.