90/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 90/2021 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 2. 2021
Rozeslán dne 1. 3. 2021
Platnost od 1. 3. 2021
Účinnost od 26. 5. 2021
Opraven předpisem REG 21049001
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 634/2004 Sb., 268/2014 Sb.
Novelizován předpisem 375/2022 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Změny:

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny:

Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Změny:

Čl. V - Přechodné ustanovení