271/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 271/2023 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 8. 2023
Rozeslán dne 14. 9. 2023
Platnost od 14. 9. 2023
Účinnost od 1. 1. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 155, které nabývá účinnosti 1.7.2024, a čl. V, které nabývá účinnosti 31.12.2023.
Novelizuje předpis 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 634/2004 Sb., 261/2021 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

účinnost 1.7.2024 - §125e.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny §21, §27, §33, §39, §42, §52b, §56, §62, přílohy č. 2 a vkládá nový §52j do zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Změna položky 26 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna čl. LXXIX a čl. CLXXXIII zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.