284/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
ikona P
Číslo předpisu 284/2021 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 7. 2021
Rozeslán dne 29. 7. 2021
Platnost od 29. 7. 2021
Účinnost od 1. 8. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. XIV bodů 1, 2, 9, 11 a 12 a čl. L bodů 8 až 10, 13 až 15, 18, 42, 43 a 62 a čl. LI bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti 1.8.2021, a s výjimkou ustanovení čl. XLII bodu 6, čl. XLIV bodu 17 a čl. LXXXII bodů 26 až 30 a 37, která nabývají účinnosti 1.1.2022.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 360/1992 Sb., 586/1992 Sb., 200/1994 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 49/1997 Sb., 151/1997 Sb., 166/1999 Sb., 189/1999 Sb., 222/1999 Sb., 239/2000 Sb., 258/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 164/2001 Sb., 254/2001 Sb., 256/2001 Sb., 274/2001 Sb., 312/2001 Sb., 449/2001 Sb., 76/2002 Sb., 139/2002 Sb., 150/2002 Sb., 235/2004 Sb., 499/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 251/2005 Sb., 184/2006 Sb., 309/2006 Sb., 311/2006 Sb., 300/2008 Sb., 111/2009 Sb., 157/2009 Sb., 416/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 201/2012 Sb., 503/2012 Sb., 234/2014 Sb., 206/2015 Sb., 224/2015 Sb., 242/2016 Sb., 263/2016 Sb., 194/2017 Sb., 541/2020 Sb.
Novelizován předpisem 372/2022 Sb., 431/2022 Sb., 457/2022 Sb., 149/2023 Sb., 152/2023 Sb., 178/2023 Sb., 349/2023 Sb., 465/2023 Sb.
Anotace

V souvislosti s přijetím nového stavebního zákona novelizuje 58 zákonů s účinností od 1.8.2021, 1.1.2022 a 1.1.2024.