371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
ikona P
Číslo předpisu 371/2017 Sb.
Částka 129
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 10. 2017
Rozeslán dne 13. 11. 2017
Platnost od 13. 11. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 13.1.2018, s výjimkou ustanovení čl. IX bodu 2, které nabývá účinnosti 1.1.2018.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 634/1992 Sb., 96/1993 Sb., 58/1995 Sb., 87/1995 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb., 253/2008 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.

Změny:

  • Změny v §1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v §3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §9 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - Přechodné ustanovení

  • Změna v §1 odst. 3 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny v §3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení

  • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • §54 (změna),
  • §101d (změna) - účinnost od 1.1.2018.
  • Změna položky 65 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI - Přechodné ustanovení

  • Změny v §2 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.