261/2007 Sb. - Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
ikona P
Číslo předpisu 261/2007 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2007
Rozeslán dne 16. 10. 2007
Platnost od 16. 10. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XXVII bodů 37, 38, 40 až 49, 51, čl. XXIX bodu 1, čl. XXXV bodu 7 a čl. XXXVI bodu 1 nabývají účinnosti dnem 16.10.2007, ustanovení čl. XXXIX a čl. XL nabývají účinnosti dnem 31.12.2007, ustanovení čl. I bodu 65, čl. XX bodů 4 a 7, čl. XXIII bodů 4, 11 a 27, čl. XXV bodu 13, čl. XXXV bodů 3, 6 a 17, čl. XXXVI bodů 6 až 11 a 14, čl. XLII bodu 2, čl. XLIII bodu 2, čl. XLIV bodu 2, čl. XLV bodu 2, čl. XLVI bodu 3, čl. XLVII bodu 2, čl. XLIX bodu 6, čl. L bodu 2 a čl. LII až LVIII nabývají účinnosti dnem 1.1.2009, čl. XXVIII bodu 36 nabývá účinnosti dnem 1.7.2009, ustanovení čl. I bodu 66 nabývá účinnosti dne 1.1.2010.
Opraven předpisem REG 08051001, REG 08114001
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 20/1966 Sb., 88/1968 Sb., 2/1969 Sb., 62/1983 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 110/1990 Sb., 180/1990 Sb., 526/1990 Sb., 2/1991 Sb., 182/1991 Sb., 265/1991 Sb., 306/1991 Sb., 549/1991 Sb., 551/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 1/1992 Sb., 21/1992 Sb., 86/1992 Sb., 143/1992 Sb., 235/1992 Sb., 280/1992 Sb., 337/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 593/1992 Sb., 37/1993 Sb., 160/1993 Sb., 307/1993 Sb., 140/1994 Sb., 182/1994 Sb., 241/1994 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 160/1995 Sb., 236/1995 Sb., 104/1996 Sb., 217/1996 Sb., 48/1997 Sb., 113/1997 Sb., 122/1997 Sb., 201/1997 Sb., 45/1998 Sb., 111/1998 Sb., 233/1998 Sb., 221/1999 Sb., 225/1999 Sb., 18/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 132/2000 Sb., 133/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 46/2001 Sb., 54/2001 Sb., 55/2001 Sb., 69/2001 Sb., 85/2001 Sb., 402/2001 Sb., 150/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb., 420/2002 Sb., 2/2003 Sb., 3/2003 Sb., 353/2003 Sb., 361/2003 Sb., 362/2003 Sb., 424/2003 Sb., 186/2004 Sb., 235/2004 Sb., 281/2004 Sb., 302/2004 Sb., 359/2004 Sb., 435/2004 Sb., 436/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 168/2005 Sb., 215/2005 Sb., 357/2005 Sb., 361/2005 Sb., 471/2005 Sb., 545/2005 Sb., 45/2006 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 115/2006 Sb., 187/2006 Sb., 189/2006 Sb., 262/2006 Sb., 267/2006 Sb., 494/2006 Sb., 585/2006 Sb., 588/2006 Sb.
Novelizován předpisem 88/2008 Sb., 166/2008 Sb., 251/2008 Sb., 2/2009 Sb., 206/2009 Sb., 281/2009 Sb., 282/2009 Sb., 292/2009 Sb., 104/2010 Sb., 199/2010 Sb., 329/2011 Sb., 366/2011 Sb., 420/2011 Sb., 167/2012 Sb., 463/2012 Sb., 42/2013 Sb., 313/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 182/2014 Sb., 234/2014 Sb., 331/2014 Sb., 131/2015 Sb., 382/2015 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 349/2023 Sb., 469/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon O stabilizaci veřejných rozpočtů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2008 s řadou výjimek, které jsou uvedeny v ČÁSTI PADESÁTÉ DRUHÉ, čl. Čl. LXXX.
V ČÁSTI PADESÁTÉ PRVNÍ obsahuje ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ, Čl. LXXX.
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2008):

  1. Zákon č. 494/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).
  2. Nařízení vlády č. 588/2006 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů.

Zákon O stabilizaci veřejných rozpočtů dále novelizuje 47 dalších zákonů.
Změny se týkají 1599 dílčích ustanovení dotčených právních předpisů.
Účinnost změn je obecně stanovena na den 1.1.2008 s výjimkami, které jsme v aplikaci MAJÁK v komerční verzi EPIS® (na DVD) v textu barevně zvýraznili u dotčených ustanovení.
Předplatitelé systému EPIS® získají úplná znění všech dotčených právních předpisů ve znění zákona č. 261/2007 Sb. v nejbližší aktualizaci.