261/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 261/2017 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 16. 11. 2017
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 49/1997 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v položkách 4852, 54 a 55 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §3 odst. 3 písm. v) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.