85/2024 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
ikona P
Číslo předpisu 85/2024 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 3. 2024
Rozeslán dne 11. 4. 2024
Platnost od 11. 4. 2024
Účinnost od 1. 5. 2024
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 634/2004 Sb., 257/2016 Sb., 370/2017 Sb.
Anotace

Změna §267b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Změna §1 a §5d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Čl. III - Přechodné ustanovení.

Změna §3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.

Čl. V - Přechodné ustanovení.

Změna položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Změna §189 a §236 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.