185/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 185/2013 Sb.
Částka 77
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 2013
Rozeslán dne 2. 7. 2013
Platnost od 2. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 182/2006 Sb., 312/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a "Citlivá činnost" včetně nadpisu,
  • §3 (změny),
  • §4 "Vydání povolení a zvláštního povolení" včetně nadpisů - nové znění,
  • §5, §6 (změny),
  • vkládá se nový §6a,
  • §7 "Bezúhonnost" včetně nadpisu - nové znění,
  • §8 "Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §8b "Vydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti" včetně nadpisu,
  • §9, §10, §12 (změny),
  • §13 "Zrušení povolení nebo zvláštního povolení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §14 "Informační povinnost insolvenčního správce" včetně nadpisu - nové znění,
  • §17 "Členění a obsah seznamu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §19, §24 (změny),
  • §25 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 8 zrušuje,
  • §26 (změny),
  • Hlava pátá "HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE" (§28 až §35) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 - nové znění,
  • Hlava šestá "DOHLED" (§36 až §37) včetně nadpisu - nové znění,

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 6. novely.

 • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §24 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 60 - nové znění,
  • §25, §28, §29, §31, §32, §313 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 61 - nové znění.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze v části I položce 10 písm. e) - změny,
  • v příloze v části I položka 10 včetně poznámek pod čarou č. 9a a 9b - nové znění.

Účinnost změn 1.8.2013.