119/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
ikona P
Číslo předpisu 119/2020 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 3. 2020
Rozeslán dne 24. 3. 2020
Platnost od 24. 3. 2020
Účinnost od 1. 4. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.5.2020, s výjimkou částí páté a sedmé, které nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení (1.4.2020).
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 15/1998 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 182/2006 Sb., 427/2011 Sb., 240/2013 Sb., 170/2018 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu.

Změny:

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §1 odst. 3 písm. i) v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách.
  • Změny v §8 a §13 v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů.
  • Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Změny v ustanoveních:

  • Změny v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - účinnost od 1.4.2020.
  • Doplnění dílu 3 (§388a§388c) v části druhé hlavě IV zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
  • Změna zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.4.2020

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Změny v ustanoveních:

Čl. X - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních: