300/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 300/2021 Sb.
Částka 131
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2021
Rozeslán dne 13. 8. 2021
Platnost od 13. 8. 2021
Účinnost od 1. 9. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 57 a 58, která nabývají účinnosti 1.2.2022.
Novelizuje předpis 358/1992 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Změny:

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změna položky 5 a 150 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.