193/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 193/2018 Sb.
Částka 95
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 8. 2018
Rozeslán dne 5. 9. 2018
Platnost od 5. 9. 2018
Účinnost od 1. 10. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.10.2018, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 25, pokud jde o §40 odst. 6, které nabývá účinnosti 1.4.2019, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 až 16, 108 a 137 a článku V, která nabývají účinnosti 1.4.2019.
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - účinnost od 1.4.2019.