202/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 202/2017 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 6. 2017
Rozeslán dne 12. 7. 2017
Platnost od 12. 7. 2017
Účinnost od 1. 11. 2017
Novelizuje předpis 359/1999 Sb., 258/2000 Sb., 285/2002 Sb., 634/2004 Sb., 262/2006 Sb., 373/2011 Sb.
Novelizován předpisem 167/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

Čl. II - Přechodné ustanovení

Čl. IV - Přechodná ustanovení

  • Změna v §32 a §94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v příloze zákona o správních poplatcích. Položka 25 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - nové znění.
  • Změna v §29 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních: