296/2008 Sb. - Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
ikona P
Číslo předpisu 296/2008 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 18. 10. 2008
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 20/1966 Sb., 160/1992 Sb., 40/1995 Sb., 285/2002 Sb., 634/2004 Sb., 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb., 281/2009 Sb., 375/2011 Sb., 77/2012 Sb., 64/2014 Sb., 136/2017 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 422/2008 Sb., 28/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
Předmět zákona
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, popřípadě ke zhotovení produktů z lidských tkání, nebo lidských buněk určených k použití u člověka, a to při jejich darování, opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování a distribuci. Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Účinnost 18.10.2008.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §209a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §26 (změny),
  • §26a se zrušuje,
  • §27e, §27f, §27h (změny),
  • vkládá se nový §27i,
  • §28a, §67b, §70 (změny),
  • v příloze bod 14 - nové znění.
 • Změna v §10 odst. 3 písmeno c) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §5c "Reklama podporující darování lidských tkání a buněk" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17b,
  • §7, §8, §8a (změny).
 • Změna zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6, §7, §11, §18, §21 až §26a (změny),
  • §26g - nové znění,
  • §28, §29 (změny).
 • Změna v položce 102A sazebníku v zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §24a včetně poznámky pod čarou č. 39a,
  • §25 (změny).

Účinnost změn 18.10.2008.