307/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 307/2018 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 12. 2018
Rozeslán dne 20. 12. 2018
Platnost od 20. 12. 2018
Účinnost od 4. 1. 2019
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 96/1993 Sb., 211/2000 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 378/2005 Sb., 182/2006 Sb., 277/2009 Sb., 374/2015 Sb., 257/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změny v §267b a §337c zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

  • Změna v §9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
  • Změny v §2 a §3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
  • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Změny v ustanoveních:

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

  • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Změna v §14 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
  • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. XII - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Změny v ustanoveních:

  • Vkládá se nový §95c v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Čl. XV - Přechodné ustanovení

Změny v ustanoveních: