369/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 369/2019 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2019
Rozeslán dne 31. 12. 2019
Platnost od 31. 12. 2019
Účinnost od 15. 1. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 15.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 33 a ustanovení čl. I bodu 156, která nabývají účinnosti 14.12.2020.
Novelizuje předpis 147/2002 Sb., 326/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 328/2004 Sb., 380/2011 Sb., 328/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském).

Změny v ustanoveních:

  • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Čl. V - Zrušovací ustanovení