368/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 368/2019 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2019
Rozeslán dne 31. 12. 2019
Platnost od 31. 12. 2019
Účinnost od 15. 1. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 15.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 78, která nabývají účinnosti 1.1.2022.
Novelizuje předpis 166/1999 Sb., 154/2000 Sb., 634/2004 Sb., 375/2006 Sb.
Ruší předpis 298/2003 Sb., 372/2003 Sb., 373/2003 Sb., 376/2003 Sb., 377/2003 Sb., 164/2005 Sb., 259/2005 Sb., 59/2008 Sb., 108/2013 Sb., 133/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Změna zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. V - Zrušovací ustanovení