91/2022 Sb. - Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
ikona P
Číslo předpisu 91/2022 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 4. 2022
Rozeslán dne 26. 4. 2022
Platnost od 26. 4. 2022
Účinnost od 11. 5. 2022
Novelizuje předpis 229/2002 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 170/2018 Sb.
Prováděn předpisem 115/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu).

Předmět úpravy

Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt působnost České národní banky v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti poskytovatelů, distributorů a účastníků panevropského osobního penzijního produktu.

Změna §1 a §3 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Změna §14b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Změna §57 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Změna přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.